TOPPERS JULY DEC 2018

7 sem = total result 100%

POSITION

NAME

SGPA

FIRST

ARTI NAGAR

9

CHANDAN  KUSHWAHA

9

SAJAL SHUKLA

9

SECOND

JYOTI VISHKARMA

8.83

THIRD

BIBIN THOMAS

8.67

PAWAN VERMA

8.67

SHABNAM

8.67


5 sem= total result 93%

POSITION

NAME

SGPA

FIRST

ROHIT KUMAR GUPTA

8.46

SECOND

ATUL NAGAR

8.38

VARSHA PATEL

8.38

THIRD

ANKIT GOUR

8.31

KUNWAR BAHADUR PAL

8.31


3 sem= total result 95 %

POSITION

NAME

SGPA

FIRST

AKASH ADARSH

8.67

BHARTI LAKHANI

8.67

NAZIA PRAVEEN

8.67

NISHA PANDIT

8.67

PIYUSH KUMAR

8.67

SHIFA QURESHI

8.67

SECOND

MAYANK SHARMA

8.5

PRAJJAWAL DUBEY

8.5

SHIVANI DUBE

8.5

THIRD

ADARSH AGNIHOTRI

8.42


1 sem= total result 82%

POSITION

NAME

SGPA

FIRST

ABHISHEK SHRIVAS

9.1

SECOND

VIKAS KUMAR PRAJAPATI

8.97

THIRD

B PRERNA

8.9